Autism - Daglig verksamhet

Vi har daglig verksamhet i Strängnäs, Nynäshamn och Östertälje.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre med neuropsykiatrisk diagnos.
Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar i Sverige räknas ADHD, ADD, autismspektrumstörning, autism och Tourettes syndrom. Ibland inräknas även tvångssyndrom som en neuropsykiatrisk diagnos. De som deltar i våra verksamheter har ofta ett omfattande behov av stöd.

Visa mer...