Klagomål

Vad händer med klagomålet? Vår målsättning är att svara på klagomålet inom två veckor. Efter två veckor ska du ha fått besked om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.