Serviceboende södertälje

Sörbo Servicebostad

En egen lägenhet

Här har du möjlighet att få en egen lägenhet med individuellt anpassat personal stöd dygnet runt. Till lägenheterna finns tillgång till en gemensam kontaktlägenhet för service och samvaro. Våra lägenheter, som är ettor och tvåor, har funktionella planlösningar där service, trivsel och gemenskap sätts i fokus.

Visa mer...

Hitta hit

Sörbo Servicebostad

Mossvägen 76
15337 Järna

Anette Olsson

Enhetschef Järna

Tel: 08-551 781 31

Epost: anette.olsson@jatc.se

Stöd och service
för jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Daglig verksamhet

Vi erbjuder en inspirerande daglig verksamhet. Vi arbetar flexibelt och anpassar miljön och arbetsuppgifterna utifrån dig, så du ges möjlighet att utveckla din självständighet i din egen takt.

Kontakta oss

”Vi hjälper dig att hitta en helhetslösning som passar dig”