Individanpassat LSS-boende

LSS – lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LSS är en rättighetslag, stöd och service ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet med LSS är att personer som lagen omfattar ska kunna leva ett så optimalt självständigt liv som möjligt. Att leva ett liv i normalitet, ha ett eget hem, trivas och säkerställas goda levnadsvillkor. I insatsen ingår personlig omvårdnad, primär och sekundär ADL samt praktisk support och stöd i hemmet och på fritiden.

Visa mer...