Ledning

Ledningsgruppen består av ett tryggt och konstruktivt team och har en viktigt och central funktion i företaget. Teamet arbetar från ett helhetsperspektiv med fokus på strategiska frågor. Målsättning är att arbeta för att skapa organisatorisk tydlighet, god gemensam samsyn och en samskapande företagskultur som skall genereras och andas i hela organisationen. Alla som ingår i ledningsgruppen har lång erfarenhet, utbildning och kompetens inom vårt specifika område samt erfarenhet av att arbeta med organisationsfrågor. För att säkerställa arbetsprocessen följs processen upp kontinuerligt och utvärderas varje år i vår kvalitetssäkring.

Styrelsen anser att utveckling sker genom kreativitet, bred delaktighet och decentraliserat ansvar. Genom att alla medarbetare delar företagets vision och får tydliga mål för verksamheten ges utrymme till utvecklingI styrelsen sitter personer med utbildning och mångårig kompetens inom vård, omsorg, ekonomi/administration, miljöteknik mm. Dessutom finns adjungerad kompetens utifrån behov, personer som har erfarenhet från olika chefspositioner inom landsting/kommun och näringslivet.

Bolagets revisionsbyrå är KPMG.

Vill du veta mer om företagets ägare, styrelse och ekonomi: klicka här