Vår vision och mission / JATC-andan

Vår vision

Som en förebild formar vi framtidens omsorg, det bästa för individ och samhälle.

Vår mission

Att inspirera till att generera ett meningsfullt liv.

Kärnvärden:
Trygghet – Engagemang – Meningsfullhet

Ledord:
Människa, miljö, möjligheter

Visa mer...

Om oss

”Vi har tacksamt mottagit följande utmärkelser”

Kontakta oss

"Att inspirera till att generera ett meningsfullt och självständigt liv."