GDPR-Policy

Behandling av personuppgifter på JATC  Community Health Care                 

För JATC är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta oss på gdpr@jatc.se

Visa mer...

Kontakta oss

"Vi hjälper dig att hitta en helhetslösning som passar individen"