Huvudkontor

JATC Community Health Care
Norrhemsvägen 4, 152 57 Södertälje
Vxl 08 551 781 00
E-post info@jatc.se

Boende

Arbete

Ledningen

Jessica Ilgün

Bemanningschef

Tel: 08-551 781 40

E-post: Jessica.ilgun@jatc.se

Liselotte Almén Malmqvist

Grundare, koncernchef & VD

Tel: 08-551 781 01

E-post: liselotte@jatc.se

Anette Olsson

Verksamhetschef

Tel: 08-551 781 51

E-post: anette.olsson@jatc.se

Boende

William Hiselius

Enhetschef Järna

Tel: 08-551 781 31

E-post: William.Hiselius@jatc.se

Ebba Öhman

Enhetschef Nynäshamn

Tel: 08-551 781 59

E-post: ebba.ohman@jatc.se

Ranin Ayoub

Enhetschef Södertälje

Tel: 08 551 781 03

E-post: ranin.ayoub@jatc.se

KERSTIN SKRÄDDARS

Kerstin Skräddars

Enhetschef Strängnäs

Tel: 08-551 781 30

E-post: kerstin.skraddars@jatc.se

Anette Olsson

Verksamhetschef

Tel: 08-551 781 51

E-post: anette.olsson@jatc.se

Arbete

Ebba Öhman

Enhetschef Nynäshamn

Tel: 08-551 781 59

E-post: ebba.ohman@jatc.se

KERSTIN SKRÄDDARS

Kerstin Skräddars

Enhetschef Strängnäs

Tel: 08-551 781 30

E-post: kerstin.skraddars@jatc.se

Lina Werning

Lina Werning

Enhetschef Östertälje

Tel: 08-551 781 61

E-post: lina.werning@jatc.se

Administration

Hanna Käck

Hanna Käck

Omvårdnadschef, Sjuksköterska

Tel: 08-551 781 43

E-post: hanna.kack@jatc.se

Caroline Kax

Caroline Kax

HR Chef

Tel: 08-551 781 07

E-post: caroline.kax@jatc.se

Daniel Malmqvist

Daniel Malmqvist

Drift och underhållschef

Tel: 08-551 781 86

E-post: daniel@jatc.se

Kontakt

"Vi hjälper dig att hitta en helhetslösning som passar individen"

”Söker du ett kreativt arbete där du kan göra skillnad för enskilda människor på riktigt?”

Om oss

EY-2014Gasell-2014Arets-VDaf_sodertalje_nykvarn_2015

”Vi har tacksamt mottagit följande utmärkelser”