Huvudkontor

JATC Community Health Care
Norrhemsvägen 4, 152 57 Södertälje
Vxl 08 551 781 00
E-post info@jatc.se

Boende

Arbete

Ledningen

Liselotte Almén Malmqvist

Grundare, koncernchef & VD

Tel: 08-551 781 01

E-post: liselotte@jatc.se

Boende

Ebba Öhman

Arbetsterapeut

Ranin Ayoub

Tf enhetschef Södertälje

Tel: 08 551 781 03

E-post: ranin.ayoub@jatc.se

Kerstin Skräddars

Enhetschef Strängnäs

Tel: 08-551 781 30

E-post: kerstin.skraddars@jatc.se

Anette Olsson

Enhetschef Järna

Tel: 08-551 781 31

E-post: anette.olsson@jatc.se

Arbete

Ebba Öhman

Arbetsterapeut

Kerstin Skräddars

Enhetschef Strängnäs

Tel: 08-551 781 30

E-post: kerstin.skraddars@jatc.se

Lina Werning

Lina Werning

Enhetschef Östertälje

Tel: 08-551 781 61

E-post: lina.werning@jatc.se

Administration

Louise Holmgren

Inredare

Tel: 070-250 16 09

E-post: louise.holmgren@jatc.se

Hanna Käck

Hanna Käck

Omvårdnadschef, Sjuksköterska

Tel: 08-551 781 43

E-post: hanna.kack@jatc.se

Caroline Kax

Caroline Kax

HR Chef

Tel: 08-551 781 07

E-post: caroline.kax@jatc.se

Daniel Malmqvist

Daniel Malmqvist

Drift och underhållschef

Tel: 08-551 781 86

E-post: daniel@jatc.se

Kontakt

"Vi hjälper dig att hitta en helhetslösning som passar individen"

”Söker du ett kreativt arbete där du kan göra skillnad för enskilda människor på riktigt?”

Om oss

EY-2014Gasell-2014Arets-VDaf_sodertalje_nykvarn_2015

”Vi har tacksamt mottagit följande utmärkelser”